2D- ja 3D-grafiikka, piirrosanimaatio

Oivaltava graafinen toteutus yksinään tai yhdistettynä kuvattuun materiaaliin saa tunnetasolla helposti aikaan hyviä vaikutuksia. Animaatio on usein myös kustannustehokas tapa esittää hankaliakin asioita ymmärrettävästi.